A A A

Pinczer Karłowaty

W okresie międzywojennym i w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej na terenie Polski często spotykało się psy zbliżone pod względem wyglądu do pinczera karłowate¬go, jednak zasadniczo różniące się odeń wieloma szczegółami eksterieru i cechami psychicznymi. Takie psy są znane pod nazwą ratlerków, jednak nie pasuje do nich miano łapaczy szczurów (die Ratte oznacza w języku niemieckim szczura, a Rattler — szczurołap), mogą być najwyżej niezbyt skutecznymi tępicielami myszy. Liczne jeszcze u nas — te cherlawe, trzęsące się i niezupełnie zrównoważone, jazgotliwe kundelki nie mają nic wspólnego z prawdziwym pinczerem karłowatym, który jest naj mniejszą kopią dobermana lub pinczera średniego, od które¬go może się jedynie różnić umaszczeniem i nieco żywszym, właściwym miniaturom temperamentem.